•    Σχολικό έτος 2023-2024

   

  • Κωστή Βασιλική      Α1

  • Μιχαλοπούλου Βασιλική      Α2

  • Χόρτη Σοφία    Α3

  • Σπηλιωτάκη Μαργαρίτα     Α4 

  • Γώγουλα Βασιλική   Α5

  • Τσάρα Χρύσα     Β1 

  • Τσομπάνογλου Αγγελική     Β2 

  • Ρηνάκη Ελένη     Β3 

  • Πρεβέντη Δήμητρα     Β4 

  • Κουκά Αλεξάνδρα     Γ1 

  • Χάιδου Ελένη     Γ2

  • Πέννα Μαριάννα     Γ3 

  • Δημητροπούλου Δήμητρα     Γ4