Μαθησιακές δυσκολίες

Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες περιγράφεται ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει και να μάθει. Πρόκειται για ένα όρο με πολύ ευρύ φάσμα , δυσκολίες αντίληψης, δυσλεξία, αναπτυξιακές διαταραχές, δυσκολία στην χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.

Στη σχολική μονάδα του 6ου Γυμνασίου Ιλίου λειτουργούν οι παρακάτω υποστηρικτικές δομές.

Α. Τμήμα Ένταξης:

Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω μαθησιακών δυσκολιών (π.χ: δυσλεξία, δυσαριθμησία, κ.α.) ή δυσκολιών που προκύπτουν από περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς ή ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες. Η παρακολούθηση του Τμήματος Ένταξης γίνεται όταν οι μαθητές/-τριες έχουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ ή άλλον δημόσιο φορέα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων τους και συμπλήρωση αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης (είναι δυνατή η παρακολούθηση του ΤΕ και από μαθητές/-τριες χωρίς γνωμάτευση, μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών, με την προϋπόθεση ότι οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν αιτηθεί στο ΚΕΔΑΣΥ ή άλλον δημόσιο φορέα την αξιολόγηση του μαθητή). Οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα σε συγκεκριμένες διδακτικές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, που καθορίζονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ΤΕ εντός του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου της σχολικής μονάδας.

Β. Παράλληλη στήριξη:

Παρέχεται σε μαθητές/-τριες που μπορούν με την κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ (το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση), όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (π.χ. ΤΕ). Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Κατά το έτος 2023-24 στη σχολική μονάδα του 6ου Γυμνασίου Ιλίου λειτουργούν δύο Τμήματα Ένταξης με τέσσερις μόνιμους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις τέσσερις οργανικές θέσεις στις εξής ειδικότητες: 2 Φιλόλογοι ΕΑΕ ΠΕ02, 1 Μαθηματικός ΕΑΕ ΠΕ03, 1 Φυσικός ΕΑΕ ΠΕ04.01. Ενώ δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: 1 Φιλόλογος ΕΑΕ ΠΕ02 και 1 Μαθηματικός ΕΑΕ ΠΕ03 υποστηρίζουν μαθητές μέσω του θεσμού της Παράλληλης στήριξης.