ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προσέλευση μαθητών καθηγητών: 8:00΄-810′ 

Πρωϊνή συγκέντρωση: 8:15΄

ΩΡΕΣΩΡΑΡΙΟΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8:15΄ – 9:00΄45 λεπτά5 λεπτά
9:05΄ – 9:50΄45 λεπτά10 λεπτά
10:00΄ -10:45΄45 λεπτά10 λεπτά
10:55΄ – 11:40΄45 λεπτά10 λεπτά
11:50΄ – 12:35΄45 λεπτά10 λεπτά
12:45΄ – 13:25΄40 λεπτά10 λεπτά
13:30΄ – 14:10΄40 λεπτά5 λεπτά